Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd - vad är det?

Vid nya kyrkofullmäktiges första sammanträde valdes ny ordförande i Kyrkofullmäktige och ett nytt Kyrkoråd enligt Svenska kyrkans nya ordning. Dessutom valdes Församlingsråd till de tre församlingarna som ingår i pastoratet. 

Till ordförande i Kyrkofullmäktige valdes Leif Angmo, till 1:e vice ordförande valdes Kristina Nyberg och till 2:e vice ordförande valdes Anette Gustafsson. 

Om du klickar dig fram i menyn ovan så kan du läsa lite mer om de olika organ som finns för att styra vårt pastorat.