Församlingsråd Sala

Församlingsrådet är församlingens styrelse och utses av kyrkofullmäktige.

Till församlingsråd i Sala församling valdes: 

Ordförande: Mia Höglund

Ordinarie
Anna Karin Andersson
Sven Elgstedt
Anette Gustafsson
Marie Louise Höglund
Inger Lundin
Anita Sandin

Ersättare
Tjalle Forsberg
Linn Israelsson
Stig Sandin
Agne Furingsten