Församlingsråd Norrby

Församlingsrådet är församlingens styrelse och utses av kyrkofullmäktige.

Till församlingsråd  i Norrby församling valdes:

Ordförande: Lena Andersson

Ordinarie
Birgitta Andersson
Lena Andersson
Östen Berger
Sanna Bleckert

Ersättare
Sten Ove Angmo
Sara Ullander
Karin Hammermo