Församlingsråd Möklinta

Församlingsrådet är församlingens styrelse och utses av kyrkofullmäktige.

Till församlingsråd i Möklinta församling valdes:

Ordförande: Rolf Andersson

Ordinarie
Maths Gunnarsson
Sture Holmberg
Björg Sörensen
Erik Lundkvist
Helena Wästling

Ersättare
Anita Bertilsson
Mona Johansson
Karin Lundkvist