Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är det viktigaste dokumentet vi har för att se till att alla arbetar mot samma mål.

Klicka här
- för att läsa Församlingsinstruktionen i sin helhet

Klicka här
-för att läsa ”Plan för lärande och undervisning 2018”
 

Församlingsinstruktionen

  • är församlingen/pastoratets viktigaste styrdokument
  • ägs gemensamt av församling/pastorat och stift, som verkar för
    samma sak men har olika uppdrag
  • skrivs nu men blickar framåt
  • betraktar varje vision och åtgärd i ljuset av barnets bästa
  • är resultatet av mångas gemensamma arbete
  • synliggör det lokala sammanhang som församlingen/pastoratet
    är en del av och ställer frågan hur det spelar roll