Diakoni

Diakoni är kyrkans utsträckta hand - en medmänsklig omsorg

Diakoni betyder tjänst och är till för alla, oavsett ålder, social tillhörighet, religiöst intresse etc. Diakonin vill visa på Guds närvaro i allt mänskligt liv.

Diakoni är alla kristnas ansvar och handlar om omsorg och ansvar för våra medmänniskor.

Denna omsorg kan bl.a. visa sig i våra personliga relationer, våra arbetsrelationer, i omsorgen om vårt närområde, om vårt land och även ett ansvar för människorna utanför vårt lands gränser. Läs mer om vad diakoni är för något här

Diakonemblemets symbolik  

Ringen

Diakoniemblem

Fadern, som omsluter allt. Du finns alltid i hans famn. Ringen talar också om världsvid gemenskap i Kristus.

Korset

Sonen, Jesus Kristus. Hans död och uppståndelse är det centrala.

Duvan

Den Helige Ande. Duvan med den friska olivkvisten påminner om duvan som lämnade Noas ark och återvände med budskapet om liv.

Så är diakonens ärende; att på Kristi uppdrag och med den Helige Andes hjälp ”vara ett barmhärtighetens tecken” och livets budbärare.

Diakonen känns igen på sin gröna diakonskjorta och sitt diakonemblem.

Vi erbjuder enskilda samtal som stöd, vägledning eller själavård. Vid behov gör vi även hembesök. Vi för inte journal eller något register.
Samtalen är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.
Tveka inte att kontakta oss!