Träffpunkter

Församlingarna i Sala, Norrby och Möklinta erbjuder många träffpunkter dit alla är välkomna. Se församlingsbladet Tillsammans och våra månadsblad för aktuella datum.

Fröet och Rytmik

Fröet och Rytmik är en öppen verksamhet i våra församlingar tänkt för barn i åldern 0-5 år och deras föräldrar.
"Fröna" är i Mikaelsgården och för aktuella dagar och tider, klicka här!

Ungdomsgrupper

Vi har flera olika ungdomsgrupper. Club (7) Seven för dig som går i åk 7, ungdomskvällar med ålder från 14 år och uppåt, Ungdomsgrupp 20+ för dig som är 20 år och uppåt. Läs mer om de olika grupperna, klicka här!

Sopplunch

På tisdagar kl 12.00 serveras sopplunch i Mikaelsgården.
För endast 40 kr får man en tallrik soppa, smörgås, kaffe och kaka.

 

Lunchmusik

Onsdagar kl 12.00 spelas lunchmusik i Kristina kyrka.
Servering av kaffe och smörgås efteråt i Mikaelsgården.
Du kan läsa mer om lunchmusiken här 

Café Ljuspunkten

Varje onsdag mellan kl 12.00-16.00 serveras det kaffe och bröd till självkostnadspris i Kristinarummet, Mikaelsgården.

Mitt på dagen

Tre torsdagar per termin ordnas mat och underhållning på Mikaelsgården kl 13.00. 
Det serveras ”torsdags-pyttipanna”, kaffe och kaka - kostnad 50 kr. Anmälan behövs. För aktuella datum och program se annons i Tillsammansbladet, månadsbladet och Salabladet.

Finska gruppen

Finska gruppen träffas ungefär en tisdag per månad kl 13.00 i Mikaelsgården.
Det är en grupp för den som vill umgås och prata sitt modersmål.