Besöksgrupp i fängelset

I alla tider har kristna besökt fängslade. Det är alltid angeläget att i den slutna miljön som ett fängelse utgör få besök av människor som kan bryta isoleringen ge en stunds känsla av normalt liv och positiv gemenskap.

Häktningen, rättegången och strafftiden innebär ofta att viktiga relationer bryts sönder. De intagnas behov av att bli sedda som människor är mycket stort.

Det finns också en stor grupp som inte kan få besök av närstående eller anhöriga. Att då få besök av en människa kan ge alternativa livsbilder och vara en viktig ventil som ger nytt hopp inför frigivningen.

De intagna deltar, om de vill, vid besöket som sker i de intagnas vardagsrum. Alla i besöksgruppen måste respektera de intagna och häktade som människor, även om man inte accepterar vissa av de intagnas handlingar.

Alla måste också visa respekt för de intagnas religion, kultur, tankar och frågeställningar. Diskussion är inte en bra form av samvaro, särskilt inte i den här miljön. Dialog och lyssnande är oftast mer positiv och vanligt vardagsprat fungerar utmärkt.

Ingen besökare får vara påträngande när det gäller tro och uppfattning men då livsfrågor kommer upp kan man naturligtvis berätta hur man tror och tänker. Viktigt är att gruppen inom sig försöker ha positiva och generösa

relationer, så att atmosfären blir god och att gruppen tillsammans orkar med de påfrestningar detta ideella arbete kan innebära.

En förutsättning för besöksgruppsverksamheten är att de säkerhetsregler som finns på anstalten efterföljs. Innan någon kan börja vara med i besöksgruppen ges en säkerhetsgenomgång, efer att först ha kollats i polisens straffregister. Sedan får man gå med en fungerande grupp för att se hur allt fungerar.

Fakta

Salberga Kriminalvårdsanstalt i Sala har varit i drift sedan 2007. Besöksverksamheten har funnits med från början och är ekumenisk. Tillsammans går man 2-3 st och besöker en avdelning i taget. Det hela tar uppemot två timmar och anstalten står för fikat.

Besöken planeras in terminsvis utifrån när deltagarna anmält att de kan, så det blir en jämn fördelning i husen.

Grundregler

Att alltid skydda de intagnas integritet genom att inte berätta för någon vem man mött på anstalten eller i häktet. Att ta ansvar för att det som sägs i förtroende inte förs vidare. Deltagarna ska skriva på sekretessdokument.

Att aldrig förmedla bud, information, brev eller varor vare sig till eller från de intagna.

Att aldrig gå in i motsättningar mellan grupper eller mellan personal och intagna eller engagera sig i rättsliga eller ekonomiska frågor.

Legitimation måste alltid medföras vid besök. Från 23 år och uppåt.

Vill du veta mer?
Vill du vara med?

Från 23 år och uppåt.

Kontakta fängelsepräst Erik Hultby, erik.hultby@svenskakyrkan.se