Foto: Göran Fransson

Begravningsavgift

Den begravningsavgift som alla som är folkbokförda och betalar kommunal inkomstskatt inom pastoratet betalar skall täcka de nödvändigaste kostnaderna i samband med en begravning.

Begravningsavgiften innefattar:

 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
 • Gravsättning, inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav.
 • Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser.
 • Kremering.
 • Lokal för förvaring och visning av stoftet.
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.
 • Möjlighet att få låna begravningsverksamhetens bårtäcke.

Dessutom finansierar begravningsavgiften skötsel av de allmänna ytorna, administration för begravningsverksamheten, anläggning av nya begravningsplatser, vård av kulturhistoriskt mycket värdefulla gravplatser samt begravningsombudens verksamhet.

 

Vad som inte ingår i begravningsavgiften är t.ex:

 • Församlingens kyrkor för begravningsakt
 • Präst och musiker vid begravningsakten
 • Församlingens bårtäcke
 • Församlingshemmen för begravningskaffe
 • Skötsel av gravplats som är upplåten med gravrätt

Dessa tjänster får enbart de som är medlemmar i Svenska kyrkan tillgång till. Observera att det är huruvida den avlidne är medlem eller inte som avgör om man får tillgång till detta.