Bårtäcken

Det finns ett bårtäcke i Kristina kyrka och ett i Möklinta kyrka (bilder finns längre ner).  Dessa används i respektive kyrka och flyttas ej till någon annan.

Sedan finns det ett bårtäcke som flyttas runt i de övriga kyrkorna/kapell, det är begravningsverksamhetens bårtäcke. Detta används i Norrby kyrka, Stillhetens kapell och Gravkapellet.

Till begravningsverksamhetens bårtäcke kan man även ha en vepa. Den finns i rött, gult eller blått. Se bilder på begravningsverksamhetens bårtäcke med respektive vepa nedan.

Begravningsverksamhetens bårtäcke med röd vepa
Begravningsverksamhetens bårtäcke med gul vepa
Begravningsverksamhetens bårtäcke med blå vepa

Möklinta kyrkas bårtäcke

Bårtäcke Möklinta kyrka
Bårtäcke Möklinta kyrka

Kristina kyrkas bårtäcke

Bårtäcke Kristina kyrka

Sala Sockenkyrkas bårtäcke