Kyrkofullmäktige

 

 Kyrkofullmäktiges uppgift:

Församlingar kan tillsammans bilda ett pastorat som då har kyrkofullmäktige som beslutande organ och kyrkoråd som verkställande organ. 

Pastoratet har då ansvar för ekonomi, personal, fastighetsförvaltning och begravningsverksamhet samt ett övergripande ansvar för församlingarnas grundläggande uppgift inom pastoratet.
Därför ska församlingar som ingår i ett pastorat ha en gemensam församlingsinstruktion.