Vigselgudstjänsten

”Äktenskapet är en Guds gåva instiftat till samhällets bestånd, till människors hjälp och glädje, till inbördes stöd och fördjupad samhörighet …” Så börjar vigselritualet enligt Svenska kyrkans ordning. Och visst är det väl så vi vill att äktenskapet ska vara: en hjälp och glädje i vardagen, ett stöd i svåra stunder, och allteftersom vi lägger åren bakom oss leda till fördjupad samhörighet med den vi älskar.

Vigselakten

Vigselakten är i första hand en gudstjänst, oftast hållen i någon av våra kyrkor. I centrum av gudstjänsten står löftena om trohet och kärlek. Dessa löften sägs inför vittnen eller en församling (de som inbjudits att närvara vid vigseln) och bekräftas genom ringväxlingen och tillkännagivandet. Detta betyder att vigselakten är en personlig händelse för berörda parter samtidigt som det är en gudstjänst öppen för alla. Och som gudstjänst skall den hållas på ett värdigt sätt.

Gudstjänsten

Det finns viss frihet i utformningen av vigselgudstjänsten. Så t.ex. kan någon av vigselparets vänner läsa någon eller några bibeltexter eller be någon av de böner som förekommer i gudstjänsten.
 Löftena kan formuleras fritt i samråd med prästen. Det viktiga är dock att de ska ge uttryck för vigselparets vilja att älska varandra i nöd och lust tills döden skiljer dem åt.

Musiken

Valet av musik i anslutning till vigselakten sker i samråd med berörd musiker. Det gäller också eventuell solomusik liksom inspelad musik.
 Populärmusik och musik som inte används regelbundet i våra kyrkor kan fungera bra, men fundera på om ”er sång” kanske passar bättre på festen efter vigselakten. För solomusik eller speciella arrangemang är solist eller vigselparet skyldiga att skaffa fram noter.
 Trots att vi har bra ljudanläggning i de flesta av våra kyrkor är inspelad musik inget vi rekommenderar.