Vilka fonder hanterar vi?

Blomsterfonden

I de flesta församlingar förmedlas ett bidrag till hjälpsökande i tillfälligt ekonomiskt trångmål, medan i andra församlingar används medlen främst till blommor och uppvaktning av äldre. Namnet blomsterfonden kommer ifrån att man istället för att skicka en blomma till ett sorgehus skänkte en summa pengar till en fond.

Diakonifonden

Säffle pastorat, till ytan samma som Säffle kommun, har nio församlingar.
Alla som bor här har rätt att söka fondmedel ur Diakonifonden när det är ekonomisk kris och inga andra möjligheter finns, eller om det är för känsligt att vända sig till församlingsrådet i den församling där man bor inom Säffle pastorat, för att söka hjälp via en blomsterfond.

ACT Svenska kyrkan

Svenska kyrkans internationella arbete, vill ge människor möjlighet att utbilda sig, försörja sig och styra sina egna liv. Orättvisor som hindrar människor att leva på ett värdigt sätt, måste bort. Arbetet är beroende av gåvor.

SKUT - Svenska kyrkan i utlandet

SKUTs kyrkor är naturliga mötesplatser. Hit söker man sig för att delta i gudstjänster och aktiviteter, hit vänder man sig när man råkar illa ut men också när man vill dela glädjen. Här finns någon att tala med. Utlandskyrkan vill föra människor närmare varandra och närmare Gud.