Pastoratspussel
Foto: Anders Henningson

Valnämnd

2018-2021

Ordinarie

Michelle Hedberg - ordförande
Arne Berg - vice ordförande
Per Forsberg
Sten Ekberg
Hans Lidén

Ersättare

Erik Blakstad
Tomas Bäck
Sven Gustav Nilsson
Morgan Jaresjö
Anita Tengelin