Pastoratspussel
Foto: Anders Henningson

Valnämnd

2022-2025

Ordinarie

Michelle Hedberg - ordförande
Arne Berg - vice ordförande
Anita Tengelin
Jimmy Jonasson

Ersättare

Mathias Söderström
Morgan Jaresjö
Hans Lidén
Ingamaj Hedqvist