Foto: Ewa Almqvist /Ikon

Välkommen till Säffle pastorat!

INFORMATION: Vi har uppmärksammats på att brev från ett externt företag skickas ut till dödsbon. I breven ombeds man registrera sig som gravrättsinnehavare. Detta företag har inget med Säffle pastorat att göra och vi samarbetar inte med företaget. Du blir inte heller registrerad som gravrättsinnehavare i Säffle pastorat om du registrerar dig hos dem.