Få hjälp och stöd

Församlingsdiakoni

Någon att prata med

Alla behöver ibland någon utomstående att prata med, ett samtalsstöd, för att hitta lösningar och förhållningssätt på problem eller frågeställningar.

När svåra händelser inträffar ruskas livet om. Då finns en möjlighet till Krissamtal, för att återfå fotfäste i tillvaron.

Själavårdssamtal eller andlig vägledning är mer inriktade på kristen tro och liv, alltså en omsorg om sitt andliga välbefinnande.

Hembesök

När det är svårt att ta sig ut, kan någon komma hem till dig. Det kan vara en diakon, präst, någon ur församlingens besökstjänstgrupp eller väntjänsten. Väntjänsten är ett samverkansarbete mellan Svenska Kyrkan, Röda Korset och Kommunen.

Leva-vidare-grupp

Ett stöd i sorgen. För dig vars livskamrat dött.

Kristen djupmeditation

Introduktion till hur man gör när man mediterar och varför det kan vara bra att göra det.

Ekonomisk hjälp

När fondmedel finns att tillgå kan ibland, under särskilda omständigheter, ett tillfälligt ekonomiskt bidrag ges. Mer information lämnas av diakon eller präst.

Handledning

Ger tillfälle till reflektion och fördjupning kring sin profession, avlönat respektive ideellt arbete, med mera.

Kerstin Olsson

Säffle pastorat

Diakon