Tretton kyrkogårdar

Tretton vackra kyrkogårdar och en liten del av dess kulturhistoria

Botilsäter
Gravskick: Minneslund, urngravar, kistgravar
Vid bårhusets östra gavel finns sedan 1986 en gammal gravhäll upprest. Den har ursprungligen legat inne i kyrkan över en grav tillhörig löjtnanten Lars Larsson i Averstad i Ölserud.
Läs mer...

Bro
Gravskick: Minneslund, urngravar, kistgravar
Det stora korset mitt på kyrkogården restes i början av 1800-talet av en man vars älskade begått självmord och därför begravts en bit utanför kyrkogårdsmuren. Efterhand som kyrkogården utvidgats har korset hamnat mitt på kyrkogården.
Läs mer...

By
Gravskick: Minneslund, urngravar, kistgravar, askgravplats
Här ligger skulptören Vitalis Gustafsson begravd, känd bl.a. för skulpturen ”Näcken” som står på Kanaltorget i Säffle.
Läs mer...
Eskilsäter
Gravskick: Urngravar, kistgravar
På flera gravvårdar finns symboler och yrkesbenämningar som vittnar om sjöfart, fiske och fyrväsende.
Läs mer...
Gillberga
Gravskick: Minneslund, urngravar, kistgravar
Vid Gillberga har man funnit omkring 135 forngravar. Från yngre stenåldern finns spridda hällkistor. I direkt anslutning till kyrkan finns ett gravfält från järnåldern.
Läs mer...
Huggenäs
Gravskick: Urngravar
Huggenäs medeltida träkyrka revs 1865. Av kyrkans timmer byggde man ett skolhus och alla gravvårdar togs bort. 1946 restes en minnessten vid den gamla kyrkogården. När kyrkan återinvigdes 1972 togs kyrkogården åter i anspråk för urnbegravningar.
Läs mer...
Kila
Gravskick: Urngravar, kistgravar, askgravplats
Den vackra askgravplatsen tillägnas kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Lignell (1787 – 1863). Mest känd är Lignell som dalslandshistoriker och han utgav 1851-1852 verket ”Beskrifning öfver grefskapet Dal” . Här finns också gravfält från äldre järnåldern. Runt kyrkan finns några högar.
Läs mer...

Långserud
Gravskick: Minneslund, urngravar, kistgravar
Ett 40-tal grusgravar ger karaktär åt kyrkogården, som också har en konstnärligt utformad minneslund. Ett stiligt gjutjärnskors J.P Nygrens grav, ägare till Viksfors gjuteri.
Läs mer...
Millesvik
Gravskick: Urngravar, kistgravar
Den största gravvården är rest över kyrkoherde Esaias Tegnér, far till skalden och biskopen i Växjö med samma namn.
Läs mer...
Svanskog
Gravskick: Minneslund, urngravar, kistgravar, askgravplats
Ätten Uggla är nära förknippad med Svanskogs kyrka. Släkten fick 1740 sin familjegrav murad under sakristian. Epitafiet är utfört till minne av Gustaf Uggla, som begrovs i Svanskog 1763. Mannen bakom konstverket är förmodligen den flitige värmländske bildhuggaren Isac Schulström.
Läs mer...
Södra Ny
Gravskick: Urngravar, kistgravar
Den mest besökta gravvården på Södra Ny kyrkogård är rest över bygdens son rallyföraren Lars Erik Torph som tragiskt omkom mitt i en aktiv rallykarriär.
Läs mer...
Tveta
Gravskick: Minneslund, urngravar, kistgravar
Träkyrka från 1670-talet. Till inventarierna hör bl.a. en kalvariegrupp från 1300-talet och ett par klockor från medeltiden.
Läs mer...
Ölserud
Gravskick: Urngravar, kistgravar
Kyrkplatsen i Byn upphörde i praktiken på 1660-talet i och med att en ny kyrka byggdes och ny kyrkogård anlades vid Litsbol. Idag utvisar en minnessten var kyrkplatsen låg. Stenen är rest framför ett mindre boningshus som står på kyrktomten i Byn.
Läs mer...