Hindersprövning
Foto: Anders Henningson

Tips inför bröllopet

Till att börja med...

Börja era planer med att ta kontakt med pastorsexpeditionen för att boka datum, tid och kyrka. Ta kontakt med oss innan ni skickar ut inbjudningar, det kan hända att just er tid är bokad av en annan aktivitet.
Har ni önskemål om särskild präst eller musiker kan ni be om detta. Dock är det inte säkert att hon eller han kan ställa upp just då. Har ni egen präst eller musiker, behöver du meddela oss det. 

Möte med präst och musiker

Efter att ni har gjort er beställning kommer en präst att så småningom ta kontakt med er. Han eller hon kommer att gå igenom gudstjänstordningen, de valmöjligheter som finns inom ramen för ordningen och svara på de frågor som ni har.
Om ni inte redan har fått uppgift om vem som ska spela i kyrkan kan ofta prästen tillhandahålla sådan information tillsammans med telefonnumret till berörd musiker. Om vigseln sker på annat ställe än i kyrkan ingår det inte i arbetsuppgifterna för våra kyrkomusiker att spela.

Hindersprövning

Alla vigselpar måste ansöka om hindersprövning. Det görs hos Skatteverket. Ni kan hämta blanketter på www.skatteverket.se, fyll i och skicka tillbaka. I anslutning till ansökan om hindersprövning är det lämpligt att göra namnanmälan.
Hindersprövningen gäller i fyra månader från det datum den utfärdats. Planerar man i god tid kan det vara klokt att vänta lite med hindersprövningen annars kan den förfalla innan vigseln äger rum. De blanketter som ni sedan får från Skatteverket överlämnas till vigselförättande präst så snart som möjligt. Efter vigseln skickar prästen tillbaka blanketterna till Skatteverket där er vigsel registreras samtidigt som den också noteras i kyrkobokföringens register. I anslutning till vigseln får ni ett vigselbevis från prästen. Det är inget juridiskt dokument och kan därför inte användas vid ansökan om nytt pass eller dyl. Vid namnändring kan du behöva skaffa nytt pass vilket är bra att ha i åtanke om ni åker utomlands efter vigseln. 

Övning

De flesta vigselpar önskar få öva i kyrkan en gång innan den stora dagen. Då träffas man i veckan innan eller vid annat överenskommet tillfälle på ort och ställe och går igenom gudstjänsten i sin helhet. Ofta försöker vi tillgodose dessa behov. Ta upp frågan med er vigselpräst och se om det finns möjlighet.