Svanskogs kyrka
Foto: Anders Henningson

Svanskogs kyrka och församlingshem

Ordbild

Kyrkvägar till historien - Svanskog

Historik kring Svanskogs kyrka

Hitta till Svanskog

Här hittar du kyrkan, församlingshemmet och kyrkogården

Uthyrning

Lokaler inom Säffle pastorat upplåts till kyrkans medlemmar samt till myndigheter, föreningar och företag vars stadgar och syften är förenliga med Svenska kyrkans tro och värderingar.