Församlingspussel blå
Foto: Anders Henningson

Svanskogs Församlingsråd

Valda för mandatperioden 2022-2025

Ordinarie

Sonja Karlsson - vice Ordförande
Annicka Woxnerud
Therése Hugosson Olsson
Lennart Garsten
Lena Skoting - kyrkoherde

Ersättare

Heidi Gustafsson
Lena Svanström
Annika Karlsson
Iréne Ekberg