Steg 6

Konsekvensutredning

Konsekvensutredning.

Delmoment A. De i steg 5 utvalda objekten genomgår en konsekvensutredning, vilken utförs av antikvarie Maud Forsberg i samarbete med projektgruppen.

Delmoment B. Möte (Hösten 2017). Det slutgiltiga förslaget till förändringar och prioriteringar, inklusive konsekvensutredning, presenteras.

Delmoment C. Projektet slutredovisas.