Steg 5

Förändringar och prioriteringar

Förslag till förändringar och prioriteringar.

Delmoment A. Projektgruppen tar fram ett förslag till förändringar/prioriteringar utifrån arbetet i steg 1-4. Förslaget redovisas för referensgruppen som ges möjlighet att yttra sig. Därefter utförs eventuella justeringar av förslaget.

Delmoment B. Workshop 5, alternativt möte (sommaren 2016). Det i delmoment 1 framtagna förslaget presenteras för framtidsgrupp, personal och församlingsmedlemmar som ges möjlighet att komma med synpunkter. Församlingsmedlemmarnas synpunkter sammanställs och analyseras av projektgruppen.

Delmoment C. Ett antal objekt väljs ut av projektgruppen, i samråd med referensgruppen. Dessa objekt ska genomgå en konsekvensutredning med fokus på hur föreslagen åtgärd påverkar de kulturhistoriska värdena.