Steg 4

Barn- och Ungdomsperspektivet

Kultur- och bruksvärden ur ett barn- och ungdomsperspektiv.

Delmoment A. Projektgruppen besöker några av kyrkans barn- och ungdomsverksamheter med syftet att ställa relevanta frågor om kyrkomiljöernas betydelse, verksamhetens betydelse, lokalernas betydelse och relevansen av lokalernas placering i kommunen. Svaren sammanställs och analyseras av projekt-gruppen.

Delmoment B. Workshop 4 (maj 2017). Barn och ungdomar i kommunen (allmänhet) inbjuds till en diskussion om vad kyrkan betyder för dem. Den kompetens som finns inom stiftet på det kyrko-pedagogiska området kommer att utnyttjas vid anordnandet av workshopen. Resultaten från diskussionerna sammanställs och analyseras av projektgruppen.

Delmoment C. Resultaten från delmoment A och B sammanställs. Resultatet redovisas för referens-gruppen.