Steg 3

Kyrkan i samhället

Kyrkan i samhället.

Delmoment A. Projektgruppen bjuder in Säffle kommuns kulturförvaltning och Region Värmland till diskussion på temat ”strategisk utveckling av det kyrkliga kulturarvet som en resurs för samhället och kyrkan”. Fokus kommer att ligga på frågan om utvidgat bruk och på hur kulturvärdena kan kommuniceras.

Delmoment B. Workshop 3 (mars 2017). Allmänheten inbjuds att diskutera vad kyrkan betyder för den som inte är medlem i Svenska kyrkan, eller endast är en sporadisk kyrkobesökare. Resultaten från diskussionerna sammanställs och analyseras av projektgruppen.

Delmoment C. Resultaten från delmoment A och B sammanställs. Resultatet redovisas för referens-gruppen.
Pressinformation kommer att ske i detta steg.