Steg 2

Precisering av bruksvärden

Precisering av bruksvärden.

Delmoment A. En fördjupning av bruksvärdet utförs av projektgruppen utifrån tidigare framtaget material (lokalutredning, förstudien mm), i samarbete med framtidsgruppen och personal m.fl.

Delmoment B. Workshop 2 (januari 2017). Syftet med workshopen är att inkludera församlings-medlemmar i bedömningarna av de olika lokalernas bruksvärde. Målet är att belysa hur lokalinnehavet sett ut genom tiderna kontra vad som behövs idag, men också att tillsammans med församlings-medlemmarna diskutera hur de olika kyrkornas funktioner t.ex. kan renodlas och verksamheten utvecklas. Resultatet från workshopen analyseras av projektgruppen.

Delmoment C. Materialet från delmoment A och B sammanställs. Resultatet redovisas för referens-gruppen, som ges möjlighet att yttra sig. Pressinformation kommer att ske i detta steg.