Kyrkfönster Säffle kyrka
Foto: Anders Henningson

Säffle kyrkor och församlingshem

Säffle kyrka- klicka för historik
By kyrka- klicka för historik Foto: Karin Myhrberg
Ordbild

Kyrkvägar till historien - Säffle/By

Historik kring kyrkorna i Säffle församling

Hitta till Säffle

Här hittar du kyrkorna, församlingshemmet och kyrkogården

Uthyrning

Lokaler inom Säffle pastorat upplåts till kyrkans medlemmar samt till myndigheter, föreningar och företag vars stadgar och syften är förenliga med Svenska kyrkans tro och värderingar.