Församlingspussel grön
Foto: Anders Henningson

Säffle Församlingsråd

Valda för mandatperioden 2022-2025

Ordinarie

Agneta Dagobert - Ordförande
Mats Ivermark - vice Ordförande
Eva Skoglund
Bernt-Ove Söderman
Carina Nilsson
Jerome Davidsson
Tommy Olsson
Uwe Grundt
Lena Skoting - kyrkoherde

Ersättare

Helena Ottosson
Elisabeth Bengtsson
Michelle Hedberg
Lennart Berg