Korset

den kristne pilgrimens igenkänningstecken

Pilgrimskors
Kors av länkade ringar Foto: Anders Henningson