Pilgrimskängor
Foto: IKON

Pilgrim

Pilgrimsvandring och vallfärd har alltid varit kännetecken på en levande kyrka. De första kristna kallades "Vägen". De gick livets väg - inte bara symboliskt. Själva vandringen - att med sina fötter gå ut i världen - var ett uttryck för en inre verklighet. De gick "med Gud i hågen".

Ordet Pilgrim kommer av det latinska ordet pererginus (främling). Ordet anknyter till Jesu ord "att vara i världen, men inte av världen". Pilgrimen är på ständig vandring med lätt bagage mot "det himmelska målet". Att packa sin ränsel med det nödvändigaste, gå från ställe till ställe, uppför och nedför, ensam ibland och med andra ibland, gå den inre vägen och den yttre. Det är livet i mikroperspektiv.

Pilgrimen har haft yttre kännetecken och viktiga tillbehör för sin vandring. De har bl.a. varit sandaler, stav, hatt, ränsel och kors.

Skorna

är bredvillighetens symbol. Att gå i Jesu efterföljd. Sandalerna har i all sin enkelhet varit vandrarens fotbeklädnad under årtusenden.

Staven

är den kanske främsta symbolen för pilgrimen. Att luta sig mot när man blir trött. Att ta spjärn med under vandringen. Att mentalt lägga sin tyngdpunkt på. Staven - Kristus. Han som är min herde, vars käpp och stav tröstar.

Hatten

är oftast vidbrättad till skydd mot sol och regn samt ibland vind och kyla. Under vandring och vila en tänkarhatt, en bönehatt.

Ränseln

är vandrarens ryggsäck. Att ha allt samlat på ett ställe. Ett knyte man bär med sig i livet. Lite mat. Lite kläder. Ett regnskydd. En sovsäck. En vattenflaska. Behöver man så mycket mer? Att gå med lätt bagage genom livet! Ju lättare packning - desto lättare att gå.

Pilgrimskors

Korset

den kristne pilgrimens igenkänningstecken

Korset

är den kristne pilgrimens igenkänningstecken. Den vertikala armen beskriver människans gudsförhållande, och den horisontella armen relationen mellan människor. Försoningens hemlighetsfulla mysterium. Dödens symbol och Livets.