Ofullständigt
Foto: freeimages.com

10 anledningar

trygghet

Jag vill bidra till att ge barn, ungdomar och vuxna möjlighet att växa i självkänsla och tro.

Jag vill ge möjlighet till samtal med präst och diakon.

Jag vill kunna ta del av alla kyrkans aktiviteter såsom konfirmation, vigsel, begravnings-gudstjänst enligt Svenska kyrkan ordning, körsång, grupper för barn, ungdomar och vuxna.

Jag vill möjliggöra kyrkans medverkan i arbetslivet.

tradition

Jag vill bidra till att kyrkorummen finns för såväl gudstjänster och konserter, som stillhet och eftertanke.

Jag vill hålla gemensamma traditioner levande vid exempelvis påsk, pingst, advent, jul och skolavslutningar.

tro

Jag vill tillhöra Svenska kyrkan för att jag tillsammans med andra får växa och utvecklas i min tro på Gud.

Jag vill att Svenska kyrkan skall finnas för att jag och andra skall kunna dela funderingar kring livet, glädjen och sorgen oavsett om man är troende, sökare eller tvivlare.

Tillsammans
Foto: freeimages.com