Medlemskap i Svenska kyrkan

Svenska Kyrkan är en öppen folkkyrka med uppdrag att förmedla evangelium i ord och handling. Kyrkan har rum för alla, för den sökande och tvivlande likaväl som för den trosvisse, för den som har hunnit kortare likalväl som den som har hunnit längre på trons väg.

Oavsett om du är tvivlare, sökare eller troende, är du välkommen att vara med i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan finns överallt. När posten, banken och vårdcentralen försvinner, och affären med bensinmack hotas av nedläggning så finns Svenska kyrkan kvar.

Som medlem har du möjlighet att vara med i det sammanhanget. Du är välkommen att delta och ta ansvar tillsammans med oss som arbetar i Svenska kyrkan.

 Trygghet

  • Jag vill bidra till att ge barn, ungdomar och vuxna möjlighet att växa i självkänsla och tro.
  • Jag vill ge möjlighet till samtal med präst och diakon.
  • Jag vill kunna ta del av alla kyrkans aktiviteter såsom konfirmation, vigsel, begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkan ordning, körsång, grupper för barn, ungdomar och vuxna.
  • Jag vill möjliggöra kyrkans medverkan i arbetslivet.

Solidaritet

  • Jag vill bidra ekonomiskt till ett omfattande socialt arbete i Sverige och världen. Lokalt och nationellt stöder jag kyrkans arbete för
   sjuka, hemlösa, ensamma, brottsoffer, missbrukare och flyktingar.
  • Jag bidrar till det livs-viktiga arbete som Hela Världen, Svenska kyrkan Internationellt arbete bedriver för bla. fattiga, föräldralösa och krigsdrabbade.

Tradition

  • Jag vill bidra till att kyrkorummen finns för såväl gudstjänster och konserter, som stillhet och eftertanke.
  • Jag vill hålla gemensamma traditioner levande vid exempelvis påsk, pingst, advent, jul och skolavslutningar.

Tro

 • Jag vill tillhöra Svenska kyrkan för att jag tillsammans med andra får växa och utvecklas i min tro på Gud.
 • Jag vill att Svenska kyrkan skall finnas för att jag och andra skall kunna dela funderingar kring livet, glädjen och sorgen oavsett om man är troende, sökare eller tvivlare.