Målsättning

Detta är vår målsättning i den lokala arbetsplanen för Förskolan Musikanten.

Vi vill:


• vara ett komplement till hemmet och ge god omsorg under den tid barnen vistas hos oss.

• skapa goda relationer mellan vårdnadshavare och personal samt ge möjlighet att vara med och påverka verksamheten i förskolan.

• att barnen ska trivas och tycka att det är roligt att gå till förskolan.

• ge barnen trygghet och visa dem vikten av att ta ansvar för sina handlingar och för varandra, och att var och en gör så gott den kan efter sin förmåga.

• att barnen ska känna sej accepterade och respekterade . De ska veta att vi är, och får vara olika samt att alla har lika värde.

• stimulera barnens fysiska, psykiska, språkliga och sociala utveckling utifrån deras egen utvecklingsnivå.

• ge barnen möjlighet att erövra så många uttrycksformer som möjligt.

• utveckla barnens musikaliska kreativitet genom att låta musiken genomsyra vardagen i form av sång, musik, rytmik, instrument, ramsor, rörelselekar, dans, musiklyssning mm.

• stimulera till lek och fantasi.