Lokala regler

Reglemente för hyra av lokal i Säffle pastorat

Samtliga lokaler bokas på Pastorsexpeditionen i Säffle.

Vid bokning uppges:

  • Vem som hyr och är ansvarig, organisationsnummer eller personnummer
  • Fakturaadress
  • Fakturering sker efter samlingens genomförande

OBS! Ingen städning ingår i hyran. Lokalen lämnas i det skick som den togs i bruk. I vaktmästarens uppgifter ingår städning efter egen verksamhet.

Minneslista med ordningsregler överlämnas i samband med att nycklar hämtas och kvitteras.

Nycklar återlämnas senast påföljande vardag efter samlingen till pastorsexpeditionen eller till tjänstgörande vaktmästare som kvitterar mottagandet.