Långseruds kyrka
Foto: Anders Henningson

Långseruds kyrka och sockenstuga

Ordbild

Kyrkvägar till historien - Långserud

Historik kring Långseruds kyrka

Hitta till Långserud

Här hittar du kyrkan, sockenstugan och kyrkogården

Uthyrning

Lokaler inom Säffle pastorat upplåts till kyrkans medlemmar samt till myndigheter, föreningar och företag vars stadgar och syften är förenliga med Svenska kyrkans tro och värderingar.