Församlingspussel gul
Foto: Anders Henningson

Långserud Församlingsråd

Valda för mandatperioden 2022-2025

Ordinarie

Rune Bryngel - vice Ordförande
Anna Dåverhög Danielsson
Ingemar Olsson
Sophia Bennetoft
Kerstin Olsson
Olle Jakobsson
Birgitta Torstensson
Lena Skoting - kyrkoherde

Ersättare

Ann Andersson
Anna-Lena Lawner Hagelin
Stina Karlsson
Lena Ulevik Lönnqvist