Kyrkvägar till Historien

Kyrkvägar till historien

Ett projekt för att synliggöra kyrkohistoria och lokalhistoria samt för att dokumentera eventuellt tidigare okänt material.

En viktig uppgift för projektet var att se närmare på muntliga traditioner och andra spår av historia. I syfte att det skulle leda till kunskapsförnyelse och bidra till ett ökat intresse för bygdens kulturarv. Foldrarna lyfter fram intressanta frågeställningar och ämnen som kan studeras vidare.

BRO

Bro socken omnämnes i medeltida brev daterat den 9 januari 1367

GILLBERGA

Skarabiskopen Nicholaus var på visitation i Gillberga den 18 juni 1357

KILA

En präst i Kila - herr Petrus - omnämnes i skrift den 30 juni 1348

LÅNGSERUD

Kyrka fanns under medeltiden. År 1503 nämnes socknen i skattebok

SÖDRA NY

Stenkyrkan i Södra Ny invigdes 1773. Socknen nämnes i brev 1518

SVANSKOG

Första gången Svanskog möter i skriftlig källa är i en skattebok år 1503

SÄFFLE/BY

By socken omnämnes i skrift under första hälften av 1300-talet

BOTILSÄTER

Botilsäter nämnes som socken i skrift 8 maj 1359, "Bötrelsätra"

ESKILSÄTER

Eskilsäters socken omnämns 1330 av påvligt sändebud

MILLESVIK

Millesviks socken omnämnes 1330 av påvligt sändebud

ÖLSERUD

Ölserud nämnes som socken år 1354: "Öluärsrudh"

TVETA

Tveta socken omnämnes i brev skrivet i Varnhem den 14 april 1459

Ordbild