Kyrkvägar till Historien

Kyrkvägar till historien

Ett projekt för att synliggöra kyrkohistoria och lokalhistoria samt för att dokumentera eventuellt tidigare okänt material.

En viktig uppgift för projektet var att se närmare på muntliga traditioner och andra spår av historia. I syfte att det skulle leda till kunskapsförnyelse och bidra till ett ökat intresse för bygdens kulturarv. Foldrarna lyfter fram intressanta frågeställningar och ämnen som kan studeras vidare.

Ordbild