Pastoratspussel
Foto: Anders Henningson

Kyrkoråd

2022-2025

ORDINARIE

Cecilia Rogne - Ordförande
Agneta Dagobert - vice Ordförande
Kajsa Brandt
Michelle Hedberg
Britt-Marie Höglund Olsson

Lars Anders Sjögren
Gudrun Svensson
Mathias Söderström
Anita Tengelin
Lena Skoting - Kyrkoherde

ERSÄTTARE

Thomas Augustsson
Börje Danielsson
Jerome Davidsson
Mats Ivermark
Anita Karlsson
Anna Käll
Anders  Nilsson
Fredrik Pettersson
Anna Thorell

Pastoratspussel

Beredningsutskott

Kyrkorådets beredningsutskott