Pastoratspussel
Foto: Anders Henningson

Kyrkoråd

2018-2021

ORDINARIE

Cecilia Rogne - ordförande
Agneta Dagobert - vice ordförande
Madeleine Andersson
Erik Blakstad
Gunnar Johansson
Hans Kleimert
Anita Karlsson
Lars Anders Sjögren
Gudrun Svensson
Anita Tengelin

ERSÄTTARE

Kajsa Brandt
Thomas Bäck (personling ers för Madeleine Andersson)
Margareta Bäckström
Sten Ekberg
Uwe Grundt
Anette Gård
Michelle Hedberg
Christina Johansson
Berit Johansson
Ulla Setterlind