Sittplatser i kyrkor och samlingslokaler

i enlighet med restriktionerna, nivå 2

Bro

Kyrkan byggs om invändigt och beräknas vara klar någon gång efter Allhelonahelgen 2021
Normalt (Kyrka: 225 platser Församlingshem: 32 (+18) platser)

Gillberga

Kyrka 90 platser  Sockenstuga 30 platser
Normalt (Kyrka: 300 platser Sockenstuga: 80 platser)

Kila

Kyrka: 90 platser Församlingshem: 50 platser
Normalt (Kyrka: 350 platser Församlingshem: 150 platser)

Långserud

Kyrka: 60 platser Sockenstuga: 25 platser
Normalt (Kyrka: 230 platser Sockenstuga: 60 platser)

Ny-Huggenäs

Södra Ny kyrka: 70 platser
Normalt (Södra Ny kyrka: 400 platser)

Svanskog

Kyrka: 80 platser Församlingshem: 35 platser
Normalt (Kyrka: 370 platser Församlingshem: 100 platser)

Säffle

By kyrka: 70 platser Säffle kyrka: 60 platser
Församlingshem: Sysalarna 25 platser
Församlingssalen 35 platser
Normalt (By kyrka: 300 platser Säffle kyrka: 250 platser
Församlingshem: Sysalarna 48+17 platser Församlingssalen 100 platser)

Södra Värmlandsnäs

Botilsäters kyrka: 30 platser Församlingshem: 30 platser
Millesviks kyrka: 30 platser, Eskilsäters kyrka: 30 personer
Ölseruds kyrka: Kyrkan byggs om invändigt och beräknas vara klar någon gång efter Allhelonahelgen 2021
Normalt (Botilsäters kyrka: 250 platser Församlingshem: 90 platser
Millesviks kyrka: 150 platser, Eskilsäters kyrka: 150 personer
Ölseruds kyrka: 150 platser)

Tveta

Kyrka: 50 platser Församlingshem: 30 platser
Normalt (Kyrka: 230 platser Församlingshem: 80 platser)