Pastoratspussel
Foto: Anders Henningson

Kyrkofullmäktige

2018-2021

Sammanträdesplan 2020

Torsdagar kl 19.00 Församlingssalen, Säffle
(möjlighet finns för förmöten från kl 18.00)
7 maj
12 november

ORDINARIE

Ingemar Nygren (C) - ordförande
Jerome Davidsson (S) - vice ordförande
Arne Berg (KV) - andre vice ordförande

Cecilia Rogne (C)
Agneta Dagobert (S)
Anita Tengelin (C)
Berit Johansson (S)
Kajsa Brandt (KV)
Erik Blakstad (Ba)
Gudrun Svensson (C)
Mattias Åberg (Sd)
Per Forsberg (C)
Birgitta Lidbeck Davidsson (S)
Owe Grundt (Ba)
Anders Nilsson (C)
Hans Kleimert (S)
Anita Karlsson (C)
Anette Gård (C)
Christina Johansson (S)
Lars Anders Sjögren (KV)
Bo Ribaeus (Ba)
Sten Ekberg (C)
Gunnar Johansson (S)

ERSÄTTARE

Ingamaj Hedqvist (C)
Michelle Hedberg (S)
Sonja Holmström (C)
Gunnar Bäckström (S)
Hans Eriksson (KV)
Tommy Olsson (Ba)
Anna Käll (C)
Ulla Setterlind (C)
Ramona Hajra (S)
Ann-Britt Andersson (C)
Thomas Bäck (S)
Yvonne Take (KV)
Henrik Kristiansson (Ba)