Pastoratspussel
Foto: Anders Henningson

Kyrkofullmäktige

2022-2025

ORDINARIE

Margareta Bäckström - Ordförande
Michelle Hedberg - vice Ordförande
Börje Danielsson - andre vice Ordförande
Arne Berg
Erik Viking Blakstad
Kajsa Brandt
Gunnar Bäckström
Agneta Dagobert
Birgitta Lidbeck Davidsson
Jerome Davidsson
Hans-Kristian Grötting
Anette Gård
Mats Ivermark
Gunnar Johansson
Jimmy Jonasson
Anita Karlsson
Anders Nilsson
Britt-Marie Höglund Olsson
Fredrik Pettersson
Cecilia Rogne
Lars Anders Sjögren
Gudrun Svensson
Mathias Söderström
Anita Tengelin
Anna Thorell

ERSÄTTARE

Åke Broström
Stefan Byqvist
Jonas Bönfors
Per Forsberg
Ingamaj Hedqvist
Morgan Jaresjö
Eivor Mari-Ann Karlsson
Anna Käll
Carina Nilsson
Yvonne Take