Kila kyrka
Foto: Sara Andersson

Kila kyrka och församlingshem

Ordbild

Kyrkvägar till historien - Kila

Historik kring Kila kyrka

Hitta till Kila

Här hittar du kyrkan, församlingshemmet och kyrkogården

Uthyrning

Lokaler inom Säffle pastorat upplåts till kyrkans medlemmar samt till myndigheter, föreningar och företag vars stadgar och syften är förenliga med Svenska kyrkans tro och värderingar.