Kamerabevakning

Säffle kyrka/församlingshem

Kamerabevakningspolicy för Svenska kyrkan i Säffle 
Antagen av Kyrkorådet i Säffle pastorat 2020-12-17

Syfte

Syftet med kamerabevakningen är att komma till rätta med den skadegörelse och den otrygghet som personalen ibland upplevt utanför kyrkan/församlingshemmet inne i Säffle. Det är väsentligt att säkerställa att bevakningen inte kränker de anställdas eller andra gruppers integritet.

Policy

 • Kamerasystemet kan kränka de anställdas integritet och ska endast användas för att säkra bevis i samband med inbrott, obehöriga personer samt andra brottsliga aktiviteter.

 • Kamerasystemet ska inte användas för att kontrollera anställdas in och utpassering.

 • Vid känslig verksamhet eller vid behov läggs en tidkanal in så att berörda kameror stängs av.

 • Kyrkorådet har bedömt att nyttan med att ha kamerasystem överstiger inskränkningen på anställdas integritet.

 • Det är endast tre personer (fastighets- och IT-ansvarig samt kyrkogårds- och fastighetschef) som har tillgång/lösenord till systemet. Detta lagras dock även i ett plomberat kuvert i arkivet. Byts lösenord ska detta kuvert ersättas.

 • Fastighetsansvarig tar hand om den dagliga driften av systemet.

 • Fastighetsansvarig ansvarar för att systemet är i drift och har full funktion.

 • Vid larm om att systemet är nere så startas detta om. Löser detta inte problemet så tillkallas Stanley Security för felsökning.

 • Det ska med regelbundet intervall (4-5 ggr/år) kontrolleras att systemet och samtliga kameror fungerar.

 • När något inträffar där bilder från kamerabevakningen kan vara till nytta ska IT-ansvarig logga in i kamerasystemet och spara undan filmer och bilder för denna händelse i Unison. Dessa filmer och bilder får lagras i två månader. Annars raderas filmer och bilder per automatik efter en månad.

 • Ansvariga skall inte nyttja systemet för andra anledningar än som beskrivs ovan. Pastoratets personuppgiftspolicy gäller.