Inflytande och insyn

Begravningsombudets uppgift

 Svenska kyrkan är genom kyrkogårdsförvaltningen ansvarig för begravningsverksamheten i Säffle pastorat och Säffle kommun. 

Den som inte tillhör Svenska kyrkan har ingen rösträtt vid kyrkliga val och är heller inte valbar för förtroendeuppdrag och har därmed inte samma möjlighet till inflytande och insyn i begravningsverksamheten.
Därför skapades systemet med begravningsombud år 2000 när kyrkan skildes från staten, i syfte att företräda den som inte är tillhörig Svenska kyrkan. Begravningsombud utses av Länsstyrelsen för en tid om fyra år (följer de kommunala valen).

Begravningsombudets verksamhet regleras i Begravningslagen kapitel 10.  

Frågor om service och kostnader gällande begravningsentreprenör, stenhuggerifirma eller dylikt ingår inte i begravningsombudets uppdrag.

De som tillhör Svenska kyrkan vänder sig till de förtroendevalda i Säffle pastorat.