Meny

Hyror

Lokala ideella föreningar och enskilda medlemar för privat bruk, hyr lokalerna till halva priset. Hyra av lokal i samband med av oss genomförd kyrklig förrättning är kostnadsfri. Ordningsreglerna gäller oavsett pris.

Priserna gäller ett tillfälle
och maximalt en dag

Säffle

Församlingssalen..........................................500:-
Lilla salen ”sysalar”.......................................300:- 
Kök...................................................................200:-

Tveta

Församlingssalen...........................................500:-
Församlingshem/sammanträdesrum......150:-
Kök...................................................................200:-

Bro

Församlingssal...............................................500:-
Kök...................................................................200:-

Botilsäter

Församlingssal...............................................300:- 
Samlingssal (vilken som/st)......................200:-
Kök...................................................................200:-

Gillberga

Sockenstuga samlingslokalen..................300:-
Lilla lokalen...................................................200:-
Kök..................................................................200:-

Kila

Församlingshem..........................................500:-
Lilla lokalen...................................................300:-
Kök..................................................................200:-

Svanskog

Församlingssalen.........................................500:-
Lilla salen.......................................................200:-
Kök..................................................................200:- 

Långserud

Sockenstuga samlingssal..........................300:-
Lilla salen.......................................................200:-
Kök..................................................................200:-