Dukat för minnesstund
Foto: Anders Henningson

Uthyrning

Lokaler inom Säffle pastorat upplåts till kyrkans medlemmar samt till myndigheter, föreningar och företag vars stadgar och syften är förenliga med Svenska kyrkans tro och värderingar.

Ordningsregler

Ordningsregler/Minneslista - hyra av församlingslokaler och kök

Hyror

Hyra av lokal i samband med av oss genomförd kyrklig förrättning är kostnadsfri.