Foto: Mark Harris & Georg Lulich

Historievandrarna

Vi lär oss i studiecirkelform tillsammans mer om Säffles historia genom prat och bilder. Medtag anteckningsmaterial.

Fredagar 11.00-13.00 i Säffle församlingshems Ungdomslokal, källare.

Kostar gratis

Ledare: Finn Hjelmström

Information Christer Freiholtz 0533-69 13 38