Meny

Gravskick

Hos oss kan du välja mellan kistgravplats, urngravplats, askgravplats, askgravlund och minneslund. Det finns även möjlighet att sprida aska på annan plats efter särskild prövning hos Länsstyrelsen i Värmland.

Kistgravplats och urngravplats

Den traditionella gravplatsen, kist- och urngraven, utgör alltjämt en betydande andel av det totala antalet gravsättningar. Under de senaste årtiondena har även alternativa former för gravsättning blivit vanligare.

Askgravplats

Askgravplatsen är ett gravskick utan enskild plantering men med gravrätt. Gravsättning kan ske med eller utan anhöriga. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för den kollektiva utsmyckningen och underhållet på askgravplatsen.

Askgravlund

Askgravlund är en gemensam gravplats, men skiljer sig ändå påtagligt från minneslundens anonymitet. För efterlevande betyder det att gravsättningens plats är känd, att anhöriga får närvara vid gravsättningen samt att en minnesplatta monteras. Gravsmyckningen sker på gemensam plats.

Minneslund

Minneslunden är en gemensam och anonym gravplats där askan gravsätts inom ett avgränsat område. Gravsättning i minneslund ombesörjes av kyrkogårdsförvaltningens personal och anhöriga deltager ej. Kyrkogårdsförvaltningen står för all skötsel och plantering i minneslunden.

Spridning av aska

Det finns även möjlighet att sprida aska på annan plats efter särskild prövning hos Länsstyrelsen i Värmland.

 

Våra 13 kyrkogårdar:

På By kyrkogård i Säffle finns kistgravar, urngravar, en minneslund, askgravplatser och askgravlundar.

By kyrkogård

På By kyrkogård i Säffle finns kistgravar, urngravar, en minneslund, askgravplatser och askgravlundar.

På kyrkogården i Botilsäter finns kistgravar, urngravar och en minneslund.

Botilsäters kyrkogård

På kyrkogården i Botilsäter finns kistgravar, urngravar och en minneslund.

På Bro kyrkogård finns kistgravar, urngravar och en minneslund.

Bro kyrkogård

På Bro kyrkogård finns kistgravar, urngravar och en minneslund.

På kyrkogården i Eskilsäter finns kistgravar och urngravar.

Eskilsäters kyrkogård

På kyrkogården i Eskilsäter finns kistgravar och urngravar.

På Gillberga kyrkogård finns kistgravar, urngravar och en minneslund.

Gillberga kyrkogård

På Gillberga kyrkogård finns kistgravar, urngravar och en minneslund.

På Huggenäs kyrkogård finns urngravar.

Huggenäs kyrkogård

På Huggenäs kyrkogård finns urngravar.

På kyrkogården i Kila finns kistgravar, urngravar och en askgravplats.

Kila kyrkogård

På kyrkogården i Kila finns kistgravar, urngravar och en askgravplats.

På kyrkogården i Långserud finns kistgravar, urngravar och en minneslund.

Långseruds kyrkogård

På kyrkogården i Långserud finns kistgravar, urngravar och en minneslund.

På kyrkogården i Millesvik finns kistgravar och urngravar.

Millesviks kyrkogård

På kyrkogården i Millesvik finns kistgravar och urngravar.

På kyrkogården i Södra Ny finns kistgravar, urngravar, askgravlund och en minneslund.

Södra Ny kyrkogård

På kyrkogården i Södra Ny finns kistgravar, urngravar, askgravlund och en minneslund.

På Svanskogs kyrkogård finns kistgravar, urngravar, askgravplats och en minneslund.

Svanskogs kyrkogård

På Svanskogs kyrkogård finns kistgravar, urngravar, askgravplats och en minneslund.

På Tveta kyrkogård finns kistgravar, urngravar och en minneslund.

Tveta kyrkogård

På Tveta kyrkogård finns kistgravar, urngravar och en minneslund.

På kyrkogården i Ölserud finns kistgravar, urngravar och en askgravlund.

Ölseruds kyrkogård

På kyrkogården i Ölserud finns kistgravar, urngravar och en askgravlund.

EXPEDITION - KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Telefon: 0533-69 13 10
Öppettider: månd-tisd, torsd-fred: kl 10-12

Billerudsgatan 17, Säffle
Post: Box 97, 661 22 SÄFFLE
E-post: Kyrkogårdsförvaltningen