Gravskick

Vad ska jag välja ... hur ville mamma ha det?

Här visar vi vilka olika gravskick som finns att välja på inom Säffle pastorat. Kanske gör det ditt val lättare. 
Observera att det varierar när det gäller vilka gravskick som finns på respektive kyrkogård. 

Kistgravplats

En kistgravplats kan upplåtas för en, två eller flera kistor. Det är vanligast att man gravsätter kistan i samband med begravningsceremonin (man har en månad på sig från dödsdatum till gravsättning). Gravplatsen upplåts på 25 år. Gravrättstiden räknas 25 år från senaste gravsättningen och därefter har man rätt att förnya gravrätten. Man har möjlighet att ha en gravsten och en planteringsyta. Gravrättsinnehavaren har ansvar för skötsel och att gravplatsen hålls i ett värdigt skick.

Urngravplats

En urngravplats är avsedd för flera urnor. Efter begravningsceremonin lämnas kistan för kremering och därefter har man en urnnedsättning (man har ett år på sig från kremationsdatum till urnnedsättning). Det vanligaste är att de närmast anhöriga medverkar vid nedsättningen. Man kan också välja att ha med präst, personal från begravningsbyrån eller från kyrkogårdsförvaltningen. Man kan även låta kremering ske direkt och sedan ha en begravningsceremoni med en akt över urnan som sedan gravsätts direkt efter ceremonin. Gravplatsen upplåts på 25 år. Gravrättstiden räknas 25 år från senaste gravsättningen och därefter kan man förnya gravrätten. Man har möjlighet att ha en gravsten och en planteringsyta. Gravrättsinnehavaren har ansvar för skötsel och att gravplatsen hålls i ett värdigt skick.

Askgravplats

Askgravplatsen är en utveckling av urngravplatsen och upplåts med en begränsad gravrätt i 25 år till en gravrättsinnehavare. Gravrättstiden räknas 25 år från senaste gravsättningen och därefter kan man förnya gravrätten. Vid varje plats finns möjlighet till gravsättning av askor, vanligast är två. Gravrättsinnehavaren får inte göra egna planteringar eller smycka platsen med minnessaker. Det är däremot tillåtet att utsmycka platsen med snittblommor i förvaltningens vas eller med ljus i en lykta vintertid. Vad gäller gravvårdar gäller olika reglementen för olika gravområden.

Minneslund

Minneslunden är ett helt anonymt gravskick av kollektiv karaktär där askan grävs ner någonstans inom minneslundens område. Detta sker endast under vegetationsperioden. Som anhörig får man inte veta var och när gravsättningen ska ske. Efter att asknedsättningen har skett skickas ett minnesblad till de anhöriga. I en minneslund finns ingen gravrätt. Besökare får smycka med snittblommor och vintertid med kransar och ljus men endast på en anvisad plats. Det är inte tillåtet med personliga föremål. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln och plockar bort vissna blommor och utbrända ljus för att hålla platsen i städat och värdigt skick.

Askgravlund

Askgravlunden är en utveckling av minneslunden. Den är av kollektiv karaktär och utan upplåtelse av gravrätt. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all vård och plantering inom askgravlunden. Anhöriga får utsmycka med snittblommor eller ljus vintertid på anvisad plats. Här finns ingen enskild gravanordning men en namnplatta sätts upp på ett gemensamt monument. Namnplattan bekostas av de anhöriga. Plats ges till maka/make i samma askgravlund men inte bredvid varandra. Askans läge får inte markeras. Till skillnad från minneslund så har man i en askgravlund möjlighet att som anhörig närvara vid nedsättningen av askan. Nedsättningen sker endast då marken är tjälfri.

By kyrkogård

På By kyrkogård i Säffle finns kistgravar, urngravar, en minneslund, askgravplatser och askgravlundar.

Botilsäters kyrkogård

På kyrkogården i Botilsäter finns kistgravar, urngravar och en minneslund.

Bro kyrkogård

På Bro kyrkogård finns kistgravar, urngravar och en minneslund.

Eskilsäters kyrkogård

På kyrkogården i Eskilsäter finns kistgravar, urngravar och en minneslund.

Gillberga kyrkogård

På Gillberga kyrkogård finns kistgravar, urngravar, en askgravlund och en minneslund.

Huggenäs kyrkogård

På Huggenäs kyrkogård finns urngravar.

Kila kyrkogård

På kyrkogården i Kila finns kistgravar, urngravar och en askgravplats.

Långseruds kyrkogård

På kyrkogården i Långserud finns kistgravar, urngravar och en minneslund.

Millesviks kyrkogård

På kyrkogården i Millesvik finns kistgravar och urngravar.

Södra Ny kyrkogård

På kyrkogården i Södra Ny finns kistgravar, urngravar, askgravlund och en minneslund.

Svanskogs kyrkogård

På Svanskogs kyrkogård finns kistgravar, urngravar, askgravplats och en minneslund.

Tveta kyrkogård

På Tveta kyrkogård finns kistgravar, urngravar och en minneslund.

Ölseruds kyrkogård

På kyrkogården i Ölserud finns kistgravar, urngravar och en askgravlund.

EXPEDITION - KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Telefon: 0533-69 13 10
Öppettider: månd-tisd, torsd-fred: kl 10-12

By kyrka1
661 92  SÄFFLE
E-post: Kyrkogårdsförvaltningen