Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Säffle pastorat Besöksadress: Billerudsgatan 17, 66130 Säffle Postadress: Box 97, 66122 Säffle Telefon:+46(533)691300 E-post till Säffle pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravskick

Hos oss kan du välja mellan kistgravplats, urngravplats, askgravplats, askgravlund och minneslund. Det finns även möjlighet att sprida aska på annan plats efter särskild prövning hos Länsstyrelsen i Värmland.

Kistgravplats och urngravplats

Den traditionella gravplatsen, kist- och urngraven, utgör alltjämt en betydande andel av det totala antalet gravsättningar. Under de senaste årtiondena har även alternativa former för gravsättning blivit vanligare.

Askgravplats

Askgravplatsen är ett gravskick utan enskild plantering men med gravrätt. Gravsättning kan ske med eller utan anhöriga. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för den kollektiva utsmyckningen och underhållet på askgravplatsen.

Askgravlund

Askgravlund är en gemensam gravplats, men skiljer sig ändå påtagligt från minneslundens anonymitet. För efterlevande betyder det att gravsättningens plats är känd, att anhöriga får närvara vid gravsättningen samt att en minnesplatta monteras. Gravsmyckningen sker på gemensam plats.

Minneslund

Minneslunden är en gemensam och anonym gravplats där askan gravsätts inom ett avgränsat område. Gravsättning i minneslund ombesörjes av kyrkogårdsförvaltningens personal och anhöriga deltager ej. Kyrkogårdsförvaltningen står för all skötsel och plantering i minneslunden.

Spridning av aska

Det finns även möjlighet att sprida aska på annan plats efter särskild prövning hos Länsstyrelsen i Värmland.

 

 

 

 

EXPEDITION - KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Telefon: 0533-69 13 10
Öppettider: månd-tisd, torsd-fred: kl 10-12

Billerudsgatan 17, Säffle
Post: Box 97, 661 22 SÄFFLE
E-post: Kyrkogårdsförvaltningen