Gillberga kyrka
Foto: Karin Myhrberg

Gillberga kyrka och sockenstuga

Ordbild

Kyrkvägar till historien - Gillberga

Historik kring Gillberga kyrka

Hitta till Gillberga

Här hittar du kyrkan, sockenstugan och kyrkogården

Uthyrning

Lokaler inom Säffle pastorat upplåts till kyrkans medlemmar samt till myndigheter, föreningar och företag vars stadgar och syften är förenliga med Svenska kyrkans tro och värderingar.