Gillberga kyrka
Foto: Karin Myhrberg

Gillberga kyrka och sockenstuga