Församlingspussel röd
Foto: Anders Henningson

Gillberga Församlingsråd

Valda för mandatperioden 2022-2025

Ordinarie

Lisbeth Olausson - Ordförande
Mikael Persson - vice Ordförande
Karl-Evert Larsson
Fredrika Östberg
Eleonor Gustafsson
Ingemar Nygren
Jannike Karlsson
Sven Jansson
Chrispin Hultkrantz
Jan-Olof Gullberg
Anette Westermark - komminister

Ersättare

Ulla-Britt Hildén
Arne Rosander
Ingbritt Dahlström
Yngve Carlsson