Pastoratspussel
Foto: Anders Henningson

Förtroendevald

Förtroendevalda mandatperioden 2022-2025

Pastoratspussel

Kyrkofullmäktige

2022-2025

Pastoratspussel

Valnämnd

2022-2025

Pastoratspussel

Kyrkoråd

2022-2025