Foto: Linda Eriksson

Förskolan

Förskolan Musikanten i Tveta har skogen som granne

   Förskolan Musikanten ligger i ett naturnära område med rika möjligheter till spännande och kreativa aktiviteter. Vi arbetar aktivt med att vara en ”hälsofrämjande förskola”. Det gäller såväl kost och matvanor, som vila och avslappning, rörelse och utevistelse.

   Vi bakar och lagar själva all mat från grunden och köper ekologiska och närproducerade råvaror så långt det är möjligt. Vi odlar en del av vår kost, och jobbar aktivt med kompostering och återvinning.

   När vi planerar vår verksamhet förlägger vi så många av våra aktiviteter som möjligt utomhus. Förskolans utemiljö är välplanerad och anpassad för olika sorters lek.

   Vi har på förskolans gård en uteplats under tak, och en stor grillplats, vilket ger oss möjlighet att vid lämpligt väder sitta ute och äta året om.

Skogen som granne

   Vi har skogen som granne med vindskydd och grillplatser på flera ställen, och också bondgårdar runt oss med olika djur, som vi får besöka.

   Vi jobbar mycket med sång, musik, rörelse och lek, för att på olika sätt stimulera barnens lärandeprocess. Vårt pedagogiska arbete sker med stor lyhördhet för barnens egna tankar och funderingar. Barnen får alltid möjlighet att vara med och forma sin dag utefter intressen och frågeställningar som uppkommer och också att delge sina kamrater sina egna kunskaper och åsikter kring olika ämnen.

Musikanten
Foto: Linda Eriksson