Om oss på förskolan Musikanten

 Förskolan Musikanten ligger i ett naturnära område med rika möjligheter till spännande och kreativa aktiviteter. Vi arbetar aktivt med att vara en ”hälsofrämjande förskola”. Det gäller såväl kost- och matvanor, som vila och avslappning, rörelse och utevistelse.

 

Vi har på förskolans gård en uteplats under tak, och en stor grillplats, vilket ger oss möjlighet att vid lämpligt väder sitta ute och äta året om.

 Vi bakar och lagar själva vår mat från grunden och har en utbildad kock anställd på heltid. Vi försöker använda ekologiska och närproducerade råvaror så långt det är möjligt. Vi odlar en del av vår mat, och jobbar aktivt med kompostering och återvinning för hållbar utveckling. 

Skogen som granne


Vi har skogen som granne med vindskydd och grillplatser, och också bondgårdar runt oss med olika djur, som vi får besöka.

 Vi jobbar mycket med sång, musik, rörelse och lek, för att på olika sätt stimulera barnens lärandeprocess. Vårt pedagogiska arbete sker med stor lyhördhet för barnens egna tankar och funderingar. Barnen får alltid möjlighet att vara med och forma sin dag utefter intressen och frågeställningar som uppkommer och också att delge sina kamrater sina egna kunskaper och åsikter kring olika ämnen.

Vi har hög personaltäthet med rektor, fyra förskollärare och två barnskötare. All personal får regelbunden relevant fortbildning. 

Musikanten
Foto: Linda Eriksson